Vỏ quế hồi dương, thông huyết mạch

Quế gồm nhiều chủng loại ở Việt Nam , có 4 loài phổ biến là quế đơn hay quế bì, quế quan (quế ống), quế thanh (quế bì), quế rành (quế lợn). Các loài quế đều cung cấp bộ phận dùng là vỏ thân hoặc vỏ cành.

Sự kiện 5/16/2023 9:00:00 AM

Thảo quả là gì? Công dụng của cây thảo quả

Thảo quả là gì? Công dụng của cây thảo quả? Nếu bạn chưa biết thì hãy để Bách hoá XANH mách cho bạn biết nhé.

Tin tức 5/15/2023 3:37:00 PM

Thảo quả là gì? Công dụng của cây thảo quả

Thảo quả là gì? Công dụng của cây thảo quả? Nếu bạn chưa biết thì hãy để Bách hoá XANH mách cho bạn biết nhé.

Tin tức 5/13/2023 10:29:00 AM