Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Tuấn Minh tham dự hội chợ Trung Quốc - Asean (Caexpo) 2023 tại Nam Ninh, Trung Quốc

18/09/2023 13:59

Sau 3 năm tạm ngưng vì Covid, Hội chợ Trung Quốc - Asean đã trở lại với quy mô lớn. Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Tuấn Minh đã có mặt tại Caexpo 2023 với gian hàng số D08007

Từ ngày 13/9, các đại diện của Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Tuấn Minh đã lên đường sang thành phố Nam Ninh xinh đẹp để tham dự hội chợ Caexpo lần thứ 20 được tổ chức từ ngày 16 đến 19/9.

Đến với hội chợ Caexpo, Tuấn Minh mong muốn quảng bá các sản phẩm của công ty với người các doanh nghiệp Trung Quốc và quốc tế, đông thời tới các khách tham dự hội chợ. Công ty hi vọng có thể từng bước thâm nhập thị trường Trung Quốc sau hội chợ này 

Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Tuấn Minh tham dự hội chợ Trung Quốc - Asean (Caexpo) 2023 tại Nam Ninh, Trung Quốc - Ảnh 1.

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Tuấn Minh (giữa) với khách hàng

Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Tuấn Minh tham dự hội chợ Trung Quốc - Asean (Caexpo) 2023 tại Nam Ninh, Trung Quốc - Ảnh 2.

Rất nhiều khách hàng tham dự hội chợ và ghé gian hàng của Tuấn Minh

Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Tuấn Minh tham dự hội chợ Trung Quốc - Asean (Caexpo) 2023 tại Nam Ninh, Trung Quốc - Ảnh 3.

Các sản phẩm của công ty

Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Tuấn Minh tham dự hội chợ Trung Quốc - Asean (Caexpo) 2023 tại Nam Ninh, Trung Quốc - Ảnh 4.

Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Tuấn Minh tham dự hội chợ Trung Quốc - Asean (Caexpo) 2023 tại Nam Ninh, Trung Quốc - Ảnh 5.

Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Tuấn Minh tham dự hội chợ Trung Quốc - Asean (Caexpo) 2023 tại Nam Ninh, Trung Quốc - Ảnh 6.

Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Tuấn Minh tham dự hội chợ Trung Quốc - Asean (Caexpo) 2023 tại Nam Ninh, Trung Quốc - Ảnh 7.

Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Tuấn Minh tham dự hội chợ Trung Quốc - Asean (Caexpo) 2023 tại Nam Ninh, Trung Quốc - Ảnh 8.

Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Tuấn Minh tham dự hội chợ Trung Quốc - Asean (Caexpo) 2023 tại Nam Ninh, Trung Quốc - Ảnh 9.

 

Tin tức & Sự kiện

Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Tuấn Minh tham dự hội chợ Trung Quốc - Asean (Caexpo) 2023 tại Nam Ninh, Trung Quốc

Sau 3 năm tạm ngưng vì Covid, Hội chợ Trung Quốc - Asean đã trở lại với quy mô lớn. Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Tuấn Minh đã có mặt tại Caexpo 2023 với gian hàng số D08007

Tin tức sự kiện 18/09/2023 13:59
null