Thông số kỹ thuật

Danh mục Nội dung
20′ FCL Yen Bai & Lao Cai - Vietnam
Kích thước Length: 10 - 12cm | Shape: Subrounded
Cấp Grade & Premium
Màu sắc Fresh brown
20′ FCL 0.315
Tạp chất Nil

Thông số kỹ thuật

Danh mục Nội dung
20′ FCL 7MT
40’ FCL 15MT

Quy cách đóng gói

Danh mục Nội dung
Đóng gói 5 KGS/PE&PP BAG
null